2024க்குப் பிறகு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து ரஷ்யா விலகும்

2024 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து ரஷ்யா வெளியேறி அதன் சொந்த சுற்றுப்பாதையை அமைப்பதில் கவனம் செலுத்தும் என்று நாட்டின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட விண்வெளித் தலைவர் செவ்வாயன்று தெரிவித்தார். இந்த மாத தொடக்கத்தில் அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள விண்வெளி நிறுவனமான ரோஸ்கோஸ்மோஸை வழிநடத்த நியமிக்கப்பட்ட யூரி போரிசோவ், ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டினுடனான சந்திப்பின் போது, ​​திட்டத்தில் இருந்து வெளியேறும் முன், சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் உள்ள மற்ற பங்காளிகளுக்கு ரஷ்யா தனது கடமைகளை நிறைவேற்றும் என்று கூறினார்.

“2024 க்குப் பிறகு நிலையத்தை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது” என்று போரிசோவ் கூறினார். 2024 க்குப் பிறகு மாஸ்கோவின் விண்வெளிப் புறக்காவல் நிலையத்தை விட்டு வெளியேறும் நோக்கம் குறித்து ரஷ்ய விண்வெளி அதிகாரிகளின் முந்தைய அறிவிப்புகளை Borisov இன் அறிக்கை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது.

உக்ரைனில் கிரெம்ளின் இராணுவ நடவடிக்கை தொடர்பாக ரஷ்யாவிற்கும் மேற்கு நாடுகளுக்கும் இடையே அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் இது வந்துள்ளது. விரிசல் இருந்தபோதிலும், விண்வெளி வீரர்கள் ரஷ்ய ராக்கெட்டுகளை தொடர்ந்து ஓட்டுவதற்கும், ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு லிஃப்ட் பிடிப்பதற்கும் இந்த மாத தொடக்கத்தில் நாசா மற்றும் ரோஸ்கோஸ்மோஸ் இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர். நாசா மற்றும் ரஷ்ய அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, சுற்றுப்பாதை புறக்காவல் நிலையத்தின் இருபுறமும் சீராக இயங்குவதற்கு விண்வெளி நிலையத்தில் எப்போதும் குறைந்தபட்சம் ஒரு அமெரிக்கனும் ஒரு ரஷ்யனும் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒப்பந்தம் உறுதி செய்கிறது.

விண்வெளியில் ரஷ்யா-அமெரிக்க ஒத்துழைப்பைத் தொடர்வதற்கான அடையாளமாக உக்ரைன் மீதான உராய்வுகள் இருந்தபோதிலும் இந்த இடமாற்றம் நீண்ட காலமாக செயல்பாட்டில் இருந்தது.

இரண்டு எப்போதும் சிறந்தது |
எங்களின் இரண்டு வருட சந்தா தொகுப்பு உங்களுக்கு குறைந்த விலையில் வழங்குகிறது

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: