மார்ச் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான COVID-19 வழக்குகளை ரஷ்யா பதிவு செய்கிறது

ரஷ்யாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 20,303 புதிய கொரோனா வைரஸ் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, மார்ச் 28 க்குப் பிறகு இதுபோன்ற அதிகபட்ச எண்ணிக்கை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கடந்த நாளில் ரஷ்யாவில் நாற்பத்து நான்கு பேர் கொரோனா வைரஸால் இறந்ததாக கோவிட் -19 க்கு எதிரான நாட்டின் பணிக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இரண்டு எப்போதும் சிறந்தது |
எங்களின் இரண்டு வருட சந்தா தொகுப்பு உங்களுக்கு குறைந்த விலையில் வழங்குகிறது

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: