மத்திய மற்றும் தென் மாவட்டங்களைத் தொடர்ந்து குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியில் கனமழை பெய்து வருகிறது

காலை 6 மணிக்குப் பிறகு நான்கு மணி நேரத்திற்குள் கச்சிலுள்ள அஞ்சார் மற்றும் காந்திதாமில் முறையே 137 மிமீ மற்றும் 120 மிமீ மழையும், நக்கத்ரானாவில் 49 மிமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளன. சவுராஷ்டிரா பகுதியில் உள்ள ராஜ்கோட்டிலும் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 6 மணி முதல் 10 மணி வரை 81 மிமீ கனமழை பதிவாகியுள்ளது. பாவ்நகர், பருச், தேவபூமி துவாரகா, ஜாம்நகர் மற்றும் தபி மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்தது.
குஜராத்தின் கட்ச், கடலோர, மத்திய மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்களில் செவ்வாய்கிழமை IMD சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (ஐஎம்டி) முன்னதாக செவ்வாய்க்கிழமை சூரத், தபி, நவ்சாரி, டாங் மற்றும் வல்சாத் ஆகிய தென் மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இது செவ்வாய்க்கிழமை காலை IMD ஆல் திருத்தப்பட்டது மற்றும் கட்ச், மோர்பி, ஜாம்நகர், தேவபூமி துவாரகா, ராஜ்கோட், சோட்டா உதேபூர், நர்மதா மற்றும் பருச் உட்பட மொத்தம் 13 மாவட்டங்களில் புதிய சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

செவ்வாய்கிழமை காலை 6 மணி முதல் 10 மணி வரை டாங்கில் 64 மிமீ மழையும், தபி மாவட்டத்தில் டோல்வானில் 59 மிமீ மழையும், நவ்சாரியில் வான்ஸ்டாவில் 47 மிமீ, மோர்பியில் 39 மிமீ, நர்மதாவில் டெடியாபாடா 37 மிமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: