பொருளாதாரம் சுருங்கும்போது வளர்ச்சித் திட்டம் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் என்று இங்கிலாந்து நிதி அமைச்சர் கூறுகிறார்

பிரிட்டனின் நிதியமைச்சர் குவாசி குவார்டெங் புதன்கிழமை கூறுகையில், பொருளாதாரம் சுருங்கிவிட்டது என்று சமீபத்திய தரவு காட்டிய பின்னர், அரசாங்கம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை அரசாங்கத்தின் வளர்ச்சித் திட்டம் எதிர்கொள்ளும்.

“எங்கள் வளர்ச்சித் திட்டம் லட்சிய விநியோக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வரிக் குறைப்புகளுடன் நாம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை எதிர்கொள்ளும், இது நமது பொருளாதாரத்தை வளர்க்கும், அதிக ஊதியம் பெறும் திறமையான வேலைகளை உருவாக்கும் மற்றும் அனைவரின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்தும்” என்று குவார்டெங் ஒரு அறிக்கையில் கூறினார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: