புதிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான ஆணையை இத்தாலியின் மெலோனி ஏற்றுக்கொண்டார்

இத்தாலியின் அடுத்த அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான ஆணையை ஜியோர்ஜியா மெலோனி ஏற்றுக்கொண்டதாக ஜனாதிபதி அதிகாரி ஒருவர் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தார்.

மெலோனி, இத்தாலியின் தேசியவாத சகோதரர்களின் தலைவர், பழமைவாதக் கட்சிகளின் கூட்டணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றது செப்டம்பர் 25 தேர்தலில்.

ஜனாதிபதி செர்ஜியோ மேட்டரெல்லாவுடன் மெலோனி தனது அரண்மனையில் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர், “ஜியோர்ஜியா மெலோனி ஆணையை ஏற்றுக்கொண்டு தனது அமைச்சர்களின் பட்டியலை சமர்ப்பித்துள்ளார்” என்று ஜனாதிபதி அதிகாரி உகோ ஜம்பெட்டி செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

புதிய அரசாங்கம் சனிக்கிழமை காலை முறைப்படி பதவியேற்கும், அதன் பிறகு புதிய அரசாங்கம் அடுத்த வாரம் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை எதிர்கொள்ளும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: