நேபாள அதிபர் குடியுரிமை மசோதாவை மீண்டும் சபைக்கு அனுப்பினார்

ஜனாதிபதி பித்யா தேவி பண்டாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சைக்குரிய குடியுரிமை திருத்த மசோதாவை மறுஆய்வுக்காக பிரதிநிதிகள் சபைக்கு திருப்பி அனுப்பினார், இது பரவலான அதிருப்தியைத் தொடர்ந்து ஒரு அரிய செயலாகும்.

இந்த மசோதா குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னதாகவே நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இது நேபாளிகளை மணந்த வெளிநாட்டுப் பெண்களின் குடியுரிமைக்கான உடனடித் தகுதியையும், அரசியல் உரிமைகள் இல்லாமல் குடியுரிமை பெறாத நேபாளிகளுக்கு அனைத்து உரிமைகளையும் வழங்குவதையும், நேபாளக் குடியுரிமையைப் பெற்ற வெளிநாட்டினரின் வாரிசுகளின் மூலம் குடியுரிமையை எளிமைப்படுத்துவதையும் வழங்குகிறது.

இது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ‘விரைவு பாதையில்’ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: