தெலுங்கானா மாநிலம் மஹ்பூப்நகரில் வெள்ளம் சூழ்ந்த தெருவில் மூழ்கிய பள்ளிப் பேருந்தில் இருந்து 30 மாணவர்கள் மீட்கப்பட்டனர்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: