சுவீடனின் பாதுகாப்புத் தேவைகள் நேட்டோ உறுப்பினர்களால் சிறப்பாகச் சேவை செய்யப்படுகின்றன, பிரதமர் கூறுகிறார்

ஸ்வீடனின் பாதுகாப்புத் தேவைகள் நேட்டோ உறுப்பினர்களால் சிறப்பாகச் சேவை செய்யப்படுகின்றன என்று பிரதம மந்திரி மாக்டலேனா ஆண்டர்சன் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தார், உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பை அடுத்து அமெரிக்க தலைமையிலான கூட்டணியில் சேருவதற்கான பல தசாப்தங்களாக எதிர்ப்பை அவரது கட்சி கைவிட்ட பின்னர்.

“ஸ்வீடன் மற்றும் ஸ்வீடன் மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு நேட்டோவில் சேர்வதே சிறந்த விஷயம்” என்று ஆண்டர்சன் ஒரு செய்தி மாநாட்டில் கூறினார்.

“நேட்டோவில் அங்கத்துவத்துடன் வரும் முறையான பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்கள் ஸ்வீடனுக்குத் தேவை என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: