சிங்கப்பூர் ஆண்களுக்கு இடையிலான பாலினத்தை குற்றமற்றதாக்கும்: பிரதமர் லீ சியென் லூங்

சிங்கப்பூர் ஆண்களுக்கு இடையிலான பாலினத்தை குற்றமற்றதாக்கும் என்று பிரதமர் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறினார், நகர-மாநிலத்தில் உள்ள சமூகம் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்று கூறினார்.

ஆனால், ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான திருமணம் பற்றிய நகர-மாநிலத்தின் சட்ட வரையறையை மாற்றும் எண்ணம் அரசாங்கத்திற்கு இல்லை என்றும் அவர் கூறினார்.


“இது சரியான செயல் என்று நான் நம்புகிறேன், பெரும்பாலான சிங்கப்பூரர்கள் இப்போது ஏற்றுக்கொள்வார்கள்” என்று பிரதமர் லீ சியென் லூங் வருடாந்திர தேசிய தின பேரணி உரையில் கூறினார், அரசாங்கம் தண்டனைச் சட்டத்தின் 377A பிரிவை ரத்து செய்யும் என்று கூறினார். ஆண்களுக்கிடையிலான உடலுறவை குற்றமாக கருதும் சகாப்த சட்டம்.

“நாங்கள் 377A பிரிவை ரத்து செய்தாலும், திருமண நிறுவனத்தை நாங்கள் நிலைநிறுத்துவோம் மற்றும் பாதுகாப்போம்… சட்டத்தின் கீழ், சிங்கப்பூரில் ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் இடையிலான திருமணங்கள் மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன,” லீ மேலும் கூறினார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: