கோவிட்-19க்கு பிடனின் சோதனை எதிர்மறையானது, ‘கண்டிப்பான தனிமைப்படுத்தலை’ முடிக்கிறது

செவ்வாய் இரவு மற்றும் புதன்கிழமை மீண்டும் வைரஸுக்கு எதிர்மறையான சோதனைக்குப் பிறகு ஜனாதிபதி ஜோ பிடன் தனது COVID-19 தனிமைப்படுத்தலை முடித்துக் கொள்கிறார்.

பிடனின் மருத்துவரிடம் இருந்து புதன்கிழமை வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்ட கடிதத்தின்படி இது. டாக்டர். கெவின் ஓ’கானர் எழுதுகிறார், பிடன் பாக்ஸ்லோவிட் என்ற மருந்தைக் கொண்டு சிகிச்சையை முடித்துள்ளார், மேலும் காய்ச்சலின்றி இருக்கிறார். அந்த காரணிகள் மற்றும் எதிர்மறை சோதனைகளின் ஜோடியைக் கருத்தில் கொண்டு, பிடென் தனது “கடுமையான தனிமைப்படுத்தல்” நடவடிக்கைகளை நிறுத்துவார் என்று ஓ’கானர் கூறுகிறார்.

உண்மையில், பிடென் புதன்கிழமை மதியம் வெள்ளை மாளிகை ரோஸ் கார்டனில் தோன்றுவார். 79 வயதான பிடென், கடந்த வாரம் கோவிட்-19க்கு நேர்மறை சோதனை செய்தார்.

இரண்டு எப்போதும் சிறந்தது |
எங்களின் இரண்டு வருட சந்தா தொகுப்பு உங்களுக்கு குறைந்த விலையில் வழங்குகிறது

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: