உள்நாட்டு புலம்பெயர்ந்த வாக்காளர்களுக்காக EC தொலைநிலை வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் முன்மாதிரியை உருவாக்குகிறது

உள்நாட்டு புலம்பெயர்ந்த வாக்காளர்களுக்காக ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் முன்மாதிரியை உருவாக்கியுள்ளதாகவும், ஜனவரி 16 ஆம் தேதி ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அரசியல் கட்சிகளை அழைத்துள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

தேர்தல் குழு, தொலைதூர வாக்களிப்பு குறித்த கருத்துக் குறிப்பை வெளியிட்டு, அதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள சட்ட, நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப சவால்கள் குறித்து அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துக்களை கேட்டுள்ளது.

ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பல தொகுதிகள் ரிமோட் EVM, ஒரு தொலைதூர வாக்குச் சாவடியில் இருந்து 72 தொகுதிகள் வரை கையாள முடியும்.

“இளைஞர்கள் மற்றும் நகர்ப்புற அக்கறையின்மை மீது கவனம் செலுத்திய பிறகு, தொலைதூர வாக்களிப்பு என்பது தேர்தல் ஜனநாயகத்தில் பங்கேற்பதை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு மாற்றமான முயற்சியாக இருக்கும்” என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் கூறினார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: