ஆசைகள் நிலை, படங்கள், மேற்கோள்கள், Whatsapp செய்திகள், புகைப்படங்கள், GIF படங்கள், HD வால்பேப்பர்கள்

இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் 2022 நிலை, படங்கள், மேற்கோள்கள், செய்திகள்: ஆகஸ்ட் 15 அன்று கொண்டாடப்படும் சுதந்திர தினம், பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்து நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததைக் குறிக்கிறது. இந்த நாள் நாட்டின் பிரிவினையுடன் ஒத்துப்போகிறது. தேசத்துக்காக உயிர் தியாகம் செய்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் வீரத்தை நினைவுகூரும் நாள். 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி, சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, புதுதில்லியில் உள்ள செங்கோட்டையின் லாஹோரி வாயிலில் தேசியக் கொடியை ஏற்றினார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: